Skiljetecken i engelska och svenska samt översättningar mellan språken

Denna forskning sker inom ämnet engelska men har kontrastiv inriktning, d.v.s. jämförelser görs mellan engelska och svenska. Därvid används jämförbara skönlitterära originaltexter i de båda språken liksom översättningar i båda riktningarna. Alla dessa texter ligger i en korpus (databas för språkvetenskaplig forskning) kallad English-Swedish Parallel Corpus, skapad i Lund och Göteborg (endast tillgänglig för forskare med någon koppling till dessa universitet).

Det finns mycket lite tidigare forskning om hur skiljetecken faktiskt används. Man verkar ha utgått ifrån att riktlinjer i t.ex. Svenska skrivregler i stor sett följs, men det finns intressanta avvikelser att studera närmare. Det visare sig också finnas stora frekvensskillnader mellan engelska och svenska för vissa skiljetecken (komma, semikolon, kolon, utropstecken) och detta påverkar de översatta texterna, både i förhållande till originalen och till andra texter skrivna direkt på originalspråket.

Detta projekt om skiljetecken startades av Karin Axelsson 2018, under hennes tid som postdoktor vid Institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet.

Konferenspresentation inom projektet

Axelsson, Karin. 2019. A contrastive study of some punctuation marks in English and Swedish/Norwegian fiction texts. Presented at Punctuation Seen Internationally: System – Norm – Practice, Regensburg, Germany, 3–4 May 2019.

Axelsson, Karin. 2018b. English questions not being translated into questions in Swedish and Norwegian. Paper presented at the symposium Questioning questions held in Roskilde, Denmark, 15 November 2018.

Axelsson, Karin. 2018a. Questions in translations from English into Swedish and Norwegian. Paper presented at UCCTS 5 (Using Corpora in Contrastive and Translation Studies 5th edition), Louvain-la-Neuve, Belgium, 12–14 September 2018.

 

Kontakt