Skiljetecken i engelska och svenska samt översättningar mellan språken

Denna forskning sker inom ämnet engelska men har kontrastiv inriktning, d.v.s. jämförelser görs mellan engelska och svenska. Därvid används jämförbara skönlitterära originaltexter i de båda språken liksom översättningar i båda riktningarna. Alla dessa texter ligger i en korpus (databas för språkvetenskaplig forskning) kallad English-Swedish Parallel Corpus, skapad i Lund och Göteborg.

Det finns mycket lite tidigare forskning om hur skiljetecken faktiskt används. Man verkar ha utgått ifrån att riktlinjer i t.ex. Svenska skrivregler i stor sett följs, men det finns intressanta avvikelser att studera närmare. Det visare sig också finnas stora frekvensskillnader mellan engelska och svenska för vissa skiljetecken (komma, semikolon, kolon, utropstecken) och detta påverkar de översatta texterna. En avvägning sker mellan målet att vara trogen källtexten och målet att anpassa texten till normerna i målspråket.

Detta projekt om skiljetecken startades av Karin Axelsson 2018, under hennes tid som postdoktor vid Institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet.

Artiklar

Axelsson, Karin. Submitted. Questions in English and Swedish fiction texts: a study based on parallel and comparable corpus data. Submitted for a special issue of Languages in Contrast to appear in 2020.

Konferenspresentationer

Axelsson, Karin. 2019. A contrastive study of some punctuation marks in English and Swedish/Norwegian fiction texts. Presented at Punctuation Seen Internationally: System – Norm – Practice, Regensburg, Germany, 3–4 May 2019.

Axelsson, Karin. 2018b. English questions not being translated into questions in Swedish and Norwegian. Paper presented at the symposium Questioning questions held in Roskilde, Denmark, 15 November 2018.

Axelsson, Karin. 2018a. Questions in translations from English into Swedish and Norwegian. Paper presented at UCCTS 5 (Using Corpora in Contrastive and Translation Studies 5th edition), Louvain-la-Neuve, Belgium, 12–14 September 2018.

 

Projektet korthet

Projektets fullständiga namn
Skiljetecken i engelska och svenska samt översättningar mellan dessa språk

Projekttid
2018-

Kontakt