Föräldrastöd - hållbar vård för blivande föräldrar

Högskolan i Skövde finansierar en doktorandtjänst. Det övergripande syftet med avhandlingen är att undersöka existentiell hälsa och hållbart vårdande bland mödrar och partners under transition till föräldraskap.

Föräldrastöd

Tankar som rör människors existens är närvarande under hela livscykeln även om de tenderar att vara mer aktuella i början och i slutet av livet. Människor i dagens samhälle upplever ofta stress, efterfrågan på effektivitet och flexibilitet kan leda till brist på reflektion som handlar om existentiella frågor.

Uppnå en hållbar vård

Inom hälso- och sjukvård behandlas människors symtom medan orsaker till problem kan kvarstå. Hälso- och sjukvårdspersonal som barnmorskor behöver uppmärksamma föräldrars existentiella hälsa för att uppnå vård som är hållbar för både föräldrar och det övergripande samhället.

Att bli förälder

Avhandlingen har som mål att bidra med kunskap om föräldrars erfarenhet av att bli föräldrar i förhållande till föräldraparrelationen, deras egna resurser och föräldrars relation till barnet. Dessutom ge fördjupad kunskap om barnmorskors förståelse av existentiella problem i mötet med potentiella och nya föräldrar. Detta kan utgöra en grund för att skapa ett vårdande som bidrar till hållbarhet för föräldrar och samhälle. 

 

Projektledare 

Åsa Gamgam Leanderz
Institutionen för hälsovetenskaper
Doktorand
E-post: asa.gamgam.leanderz@his.se
Arbete: 0500-448246

Projektet i korthet

Projektets namn: Föräldrastöd - Hållbart vårdande när föräldrars existentiella hälsa stöds under transition till föräldraskap
Projekttid: 190601 – 240501
Finansieras av: Högskolan i Skövde

Medverkande forskare 

Åsa Gamgam Leanderz
Institutionen för hälsovetenskaper
Doktorand
E-post: asa.gamgam.leanderz@his.se
Arbete: 0500-448246

Huvudhandledare
Stina Thorstensson
Institutionen för hälsovetenskaper
Docent i omvårdnad
E-post: stina.thorstensson@his.se
Arbete: 0500-448455

Bihandledare
Margaretha Larsson
Institutionen för hälsovetenskaper
Lektor i omvårdnad
E-post: margaretha.larsson@his.se
Arbete: 0500-448479

Caroline Bäckström
Institutionen för hälsovetenskaper
Lektor i omvårdnad
E-post: caroline.backstrom@his.se
Arbete: 0500-448442