Barn och tonåringars hälsa

Innefattar forskning om barn och ungdomars hälsa. Vidare studeras ungdomars attityder och beteenden avseende tonårsgraviditeter, moderskap, sexuellt risktagande och att leva med könssjukdom. Dessutom fokuseras tonårsflickors hälsa i relation till utveckling av självständighet och påverkan av levnadsförhållande, innefattande tonårsflickor, föräldrar till tonårsflickor och skolsköterskors perspektiv.

Tonåringars hälsa och sexualitet

Samverkanspartners

Pågående projekt