Utveckling och validering av mätinstrument och skalor

Fokuserar på utveckling och validering av mätinstrument och skalor för att kartlägga och utvärdera interventioner kring professionellt och socialt stöd kring barnafödande och amning, attityder till amning, föräldrarnas relation och känslor för barnet samt sexuellt risktagande hos ungdomar i relation till skattad föräldrastil. Vidare utvecklas instrument i syfte att mäta upplevd förlossningssmärta.

Utveckling och validering av mätinstrument och skalor

Pågående projekt:

Med finansiering från:

  • Högskolan i Skövde
  • Skaraborgs Institutet