Mother(Father)-Perceived-Professional-Support M(F)oPPS

Projektet syftar till att utveckla och validera M(F)oPPS skalan. Inom ramen för projektet har en metod för kvalitativ validering av befintlig skala utvecklats. M(F)oPPS skalan syftar till att skatta mammor (pappor/partners) upplevelse av professionellt stöd under graviditet, förlossning och eftervård (BB).