Främja hälsa och minska risken för stressrelaterad ohälsa i arbetslivet och i hemmet

I huvudsak syftar projektområdet till att främja hälsa och att identifiera individer som befinner sig i riskzonen för stressrelaterad ohälsa. Fokus är ett preventivt förhållningssätt, för att kunna sätta in förebyggande åtgärder och för att öka chanserna till att hålla arbetstagaren frisk och i arbete för ett hållbart arbetsliv. Forskningen undersöker bakomliggande mekanismerna gällande effekter på hälsa och välbefinnande.

Främja hälsa och minska risken för stressrelaterad ohälsa i arbetslivet och i hemmet

Pågånde forskningsprojekt:

Med finansiering från:

  • KK stiftelsen
  • Högskolan i Skövde
  • Promas AB
  • Skandinaviska Ledarhögskolan