Effekt av massagefåtölj med avslappningsprogram

Effekt av massagefåtölj med avslappningsprogram på stressreduktion och hälsa. Detta är en randomiserad kontrollerad studie.

  • Promas AB
  • Avonova AB
  • KK-stiftelsen
 

Forskningsprojektets medlemmar:

Professor
Anette Ekström - Projektledare

Bitr. Lektor
Linda Handlin

Lektor
Mikael Harlén
Jasmin Muller

Adjunkt
Kerstin Uvnäs Moberg