Om Hälsovetenskaper

Vid IHV bedrivs forskning och utbildning av hög kvalitet inom ämnesområdena biomedicin, engelska, folkhälsovetenskap, omvårdnad, RPSH (Reproduktiv, Perinatal och Sexuell Hälsa), socialpsykologi och svenska.

Samtliga ämnen ingår i forskningsmiljön Digital HEAlth Research (DHEAR): Studies in Health Sciences for Sustainable Development som fokuserar på nutida och framtida samhällsutmaningar. Forskningen görs med utgångspunkt både i grundforskning och identifierade problemställningar inom hälsoområdet och i nära samverkan med privat och offentlig sektor. Forskningsresultat från studier och tester appliceras i utveckling av effektiva strategier, evidensbaserade metoder och ”best practise” som främjar hälsa och förebygger och behandlar ohälsa. Forskningsmiljön inkluderar forskningsgrupperna TRIM, VIDSOC, WOMFAM och VLH samt innovationsarenan Skaraborgs Hälsoteknikcentrum.

Forskningsmiljö DHEAR

Digital HEAlth Research (DHEAR) Studies in Health Sciences for Sustainable Development.

DHEAR forskningsmiljöFör ett hälsosammare och hållbarare samhälle >

Forskningsgrupper inom Hälsovetenskaper