Hälsovetenskap - forskningsmiljö

Vid Institutionen för hälsovetenskapers forskningsmiljö bedrivs forskning och utbildning av hög kvalitet inom ämnesområdena biomedicin, folkhälsovetenskap, omvårdnad, pedagogik, socialpsykologi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.

Forskningsmiljön är till stor del tvärvetenskaplig med fokus på nutida och framtida samhällsutmaningar. Forskningen görs med utgångspunkt både i grundforskning och identifierade problemställningar inom hälsoområdet och i nära samverkan med privat och offentlig sektor. Forskningsresultat från studier och tester appliceras i utveckling av effektiva strategier, evidensbaserade metoder och ”best practise” som främjar hälsa och förebygger och behandlar ohälsa.

Forskningsmiljön är indelad i ett antal temaområden baserade på de sex olika disciplinerna. BiomedicinfolkhälsovetenskapomvårdnadRPSHsocialpsykologi
utbildningsvetenskap.

Läs mer om hälsovetenskap.