Funktionella genstudier i neuroblastom

Neuroblastom är en malign tumör som drabbar barn. Det är en solid tumör i det sympatiska nervsystemet (inte i hjärnan).

Vanligt i tumörer är att det har hänt allvarliga saker med kromosomerna/generna. I aggressiva neuroblastom är det vanligt att en del av kromosom 1 fattas, en extra kopia av en del av kromosom 17, och antingen extra kopior av genen MYCN eller förlust av en del av kromosom 11. Ännu vet man inte vad det är på kromosom 11 som gör att tumören blir aggressiv, mutationsanalyser har gjorts men inga mutationer i någon gen har hittats. Det kan då bero på att det är tillräckligt illa att det bara finns en kopia kvar av genen.

Det vi gör är att undersöka generna som har förlorats på kromosom 11 i aggressiva neuroblastom. Vi planerar att på konstgjord väg antingen tillsätta mer av generna, en och en, i neuroblastom-cellinjer som saknar delar av kromosom 11, och trycka ner uttrycket av genen i celler som har båda kromosom 11 intakta, för att se om detta påverkar neuroblastomcellen till att bli mer aggressiv eller inte. Vi ska också testa generna i ett modellsystem i bananfluga, där vi kan slå ut flugans motsvarande gen i neuroblastceller i flugembryon och se om det bildas tumörer. Det finns eleganta system för att göra detta i bananflugan.

När vi i tidigare studier undersökte gener som fanns på kromosom 1, upptäckte vi p37delta, ett nyupptäckt protein som visade sig ha viktiga tumöregenskaper, och som ingår i PI3K-signaleringsvägen. I detta komplicerade nätverk ingår en stor mängd gener, och det är känt att utfallet av detta är viktigt för tumörers tillväxt och egenskaper. Även många av generna på kromosom 11 är involverade i detta nätverk, och vi undersöker detta med hjälp av flugmodeller. I framtiden behöver vi troligtvis använda musmodeller där det finns stora möjligheter att testa nya behandlingsmetoder som specifik påverkar gener som förlorats på kromosom 11 och/eller PI3K-signalering.

Bananflugor

Medverkande forskare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn: 11q-gener som mål för behandling av neuroblastom, funktionella genstudier.

Kort om projektet: Vi undersöker funktionen av gener från kromosom 11 som förlorats i neuroblastomtumörer, för att hitta någon specifik genprodukt som kan användas för utveckling av nya behandlingar.

Projekttid: 2015-2020

Finansieras av: Barncancerfonden