Arsenikförorening i livsmedel

Förorening med tungmetaller, som till exempel arsenik, är ett hot mot vår miljö och hälsa. Projektet går ut på att kartlägga nyckelgener som är involverade i upptag, ansamling, omvandling och transport av arsenik i växter samt att med hjälp av dessa gener framställa nya sorters odlingsgrödor av socioekonomisk betydelse, till exempel ris och/eller vete.

Projektets relevans är inte begränsad till enbart ris eller vete utan kan användas till förädling av andra grödor eller växter utsatta för arsenikförgiftning runtom i världen. Det huvudsakliga målet med vårt arbete är att eliminera eller minska arsenikansamling i livsmedel och omgivande miljö.

Resultaten av vårt arbete skulle kunna skydda flera hundra miljoner människor över hela världen från allvarliga sjukdomar (såsom cancer, neurologiska och kärlrelaterade sjukdomar) orsakade av arsenikförgiftning och på så sätt öka deras livskvalitet. Läs mer om projektet på den engelska webbsidan.

 

Kontakt

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
Studier av gener involverade i ansamling eller omvandling av arsenik i växter samt utveckling av nya sorters grödor för att undvika arsenikförorening i livsmedel och miljön.

Projekttid:
Januari 2012 - December 2016

Finansieras av:
FORMAS, SIDA och Nilsson-Ehle Fonden, Högskolan i Skövde

Andra partners:
Lantbruksuniversitetet i Krakow, Polen
Iona College, New Rochelle, USA
University of Rajshahi, Bangladesh
Dr. D. Y. Patil University in Pune, Indien

Medverkande forskare

Maria Moś, professor (Polen)

Sibdas Ghosh, professor (USA)

Khaled Hossain, professor (Bangladesh)

Tomasz Warzecha, dr. (Polen)

Neelu Nawani, dr. (Indien)

Noor Nahar, dr. (Högskolan i Skövde)

Aminur Rahman, md. (Högskolan i Skövde)