Molekylära metoder för artbestämning av musslor och deras larver

Musslor är en viktig bioindikator på vattenkvalitet eftersom de filtrerar och renar stora mängder vatten.

Idag ser man en global minskning av stormusselpopulationerna (Unionida) i sötvatten, så även i Sverige. Flertalet orsaker härrör sig från mänsklig aktivitet såsom dämmen och rensningar, övergödning, försurning och giftutsläpp. Musslor har ett parasitiskt stadium i sin livscykel som knappt millimeterstora glochidielarver där de sitter fast på en värdfisk. Under detta stadium får musslan en ökad mobilitet och kan sprida sig över relativt stora avstånd.

För att kunna undersöka musselpopulationer och värdfiskval arbetar vi med att utveckla molekylärgenetiska metoder för artbestämning av musslor och deras larver. Med kunskap om detta hoppas vi kunna få en förklaring till varför musselbestånden verkar ha dålig föryngring.

 

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn
Utveckling av molekylära metoder för artbestämning av musslor och deras larver.

Projekttid
Pågående

Finansieras av
Högskolan i Skövde
Carl Tryggers Stiftelse
Naturskyddsföreningen

Andra partners
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Sportfiskarna

Medverkande forskare

Dr Annie Jonsson, Högskolan i Skövde

Helene Lindholm, Högskolan i Skövde

Ann Bertilsson, Högskolan i Skövde