Sökträffar

    Sökträffar

    Visa alla resultat för ""
    Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

    Söktips

    • Kontrollera att orden är rättstavade
    • Försök med andra sökord eller synonymer
    • Smalna av din sökning för att få fler träffar

    Hur kan vi hjälpa dig?

    Ny student

    Kontakta oss

    Hitta medarbetare

    Sökträffar

      Sökträffar

      Visa alla resultat för ""
      Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

      Söktips

      • Kontrollera att orden är rättstavade
      • Försök med andra sökord eller synonymer
      • Smalna av din sökning för att få fler träffar

      Hur kan vi hjälpa dig?

      Ny student

      Kontakta oss

      Hitta medarbetare

      Högskolan i Skövde, länk till startsida

      Ekologisk modellering

      Ekologisk modellering

      Vår forskning inom ekologisk modellering tittar närmare på människans påverkan och nyttjande av ekosystemtjänster. Nätverks- och livshistorieanalys är viktiga matematiska verktyg men även fältstudier utförs. Forskningen inkluderar studier av näringsvävars känslighet för störningar, hållbart fiske i Östersjön, hotade fiskebestånd i de stora sjöarna i Sverige, minimering av smittspridningsrisker hos tamboskap ur ett landskapsperspektiv, sötvattensmusslor i miljöövervakning och biologisk mångfald i livscykelanalyser (LCA).

      Faktorer som påverkar organismers utbredning och förekomst

      Ekologin studerar ekologiska system på olika nivåer från individers relation till sin miljö, samspel mellan olika arter och till funktion hos hela ekosystem. Viktig kunskap som tas fram är bland annat hur förändringar i miljön påverkar de ekologiska systemen och de ekosystemtjänster de bidrar med, samt hur man bäst förvaltar och skyddar våra biologiska resurser.

      Matematiska modeller och datorsimuleringar

      Ekologisk modellering innebär att man använder sig av matematiska modeller och datorsimuleringar för att studera olika ekologiska frågeställningar. Med en modell kan man beskriva och analysera ett ekologiskt systems viktigaste delar och processer och på så sätt lära sig mer om hur systemet fungerar generellt.

      Ekologiska modeller byggs utifrån befintliga teorier och kunskaper och använder sig ofta av verkliga ekologiska data. I en ekologisk modell kan man sedan testa olika scenarier Om modellen rätt beskriver systemet kan man förutsäga vad som med stor sannolikhet kommer att hända. Man kan också studera effekten av olika sätt att sköta naturen vad som kan komma att hända om man utnyttjar en biologisk resurs på ett visst sätt. Modeller möjliggör studier som man inte kan utföra i verkligheter på grund av t ex etiska eller moraliska aspekter eller höga kostnader.

      Vi vill bidra med ökad kunskap

      Människan är beroende av välmående och hållbara ekosystem. Vi utnyttjar biologiska resurser och ekosystemtjänster på många olika sätt. Med forskningen i Skövde bidrar vi med ökad kunskap om de ekologiska systemen och dess processer, medverkar till beslutsstöd för bevarande av biologisk mångfald och kunskap om hållbar skötsel av ekosystemtjänster.

       

      Publicerad: 2020-01-10
      Senast ändrad: 2020-01-10
      Sidansvarig: webmaster@his.se