Infektionsbiologi

Under den senaste tiden har det skett en explosionsartad teknologisk utveckling inom Life Science området, vilket medfört att stora mängder biologisk data kan genereras på kort tid. Det finns idag därför ett stort intresse och höga förväntningar kring möjligheterna att upptäcka nya biomarkörer. Forskningen i gruppen fokuserar främst på utveckling och användning av matematiska och statistiska modeller för att förstå komplexa system inom infektionsbiologi.

Gruppen forskar bland annat i att:

  • Identifiera nya biomarkörer för tidigare diagnos av sepsis
  • Identifiera biomarkörsprofiler för immunosuppressiva läkemedel
  • Utveckla metoder och verktyg för att kunna förutse svåra angrepp av jordburna växtpatogener
  • Studera sammansättning och funktion hos cytosoliska proteinkomplex som aktiveras vid infektion och inflammatoriska sjukdomar

Våra samarbetspartners är bland andra

Skaraborgs Sjukhus, Örebro Universitet, University of Oxford, Sveriges Lantbruksuniversitet, Unilabs AB, Redoxis, TATAA Biocenter AB, HS Konsult AB, bioMérieux Sweden AB, MultiD Analyses AB, Frökontrollen Mellansverige AB, QIAGEN AB, Olink Proteomics AB, 1928 Diagnostics, Danska tekniska Universitet, Copenhagen Business School, Charles University, Danube University, Deutsches Institut fur Normung, Nanoxis Consulting AB

Huvudkompetenserna inom forskningsgruppen är:

  • Infektionsbiologi
  • Mikrobiologi
  • Immunologi
  • Systembiologi
  • Matematisk modellering
  • Multivariat statistik

Bakterier