Utveckling av multimarkörpaneler för sepsisdiagnostik

Sepsis är ett livshotande tillstånd som uppträder i kroppen som en respons på en infektion. Förr kallades sepsis blodförgiftning och innebär att immunförsvaret överreagerar på en infektion vilket triggar igång en serie reaktioner i kroppen. Bland annat börjar blodkärlen läcka vilket leder till blodtrycksfall som så småningom skadar organ som njurar, hjärta och hjärna. Sepsis är ett livshotande tillstånd som uppträder i kroppen som en respons på en infektion.

Sepsis anses vara den tionde vanligaste dödsorsaken i världen. För att minska dödligheten krävs att patienterna identifieras som sepsisfall. Problemet är att symptomen ofta är diffusa vilket gör att tillståndet i början är rätt svårt att skilja från mindre farliga tillstånd som vinterkräksjuka eller influensa. Behandling av sepsis är först och främst att behandla dess orsak, om den är känd. Sepsis behandlas med antibiotika, helst efter odling och kartläggning av resistens. Ofta har man inte tid att vänta på odlingsresultat utan man använder antibiotika som erfarenhetsmässigt brukar hjälpa tills man får svar på odlingarna. Ju snabbare rätt diagnos ställs och rätt antibiotika ges vid sepsis, desto större chans har patienten att överleva och med mindre sjukdomskomplikationer. Projektets mål är att utveckla multimarkörpaneler för att möjliggöra en tidigare diagnostik vid sepsis i syfte att öka drabbade patienters chans att överleva och med mindre sjukdomskomplikationer.

Se föreläsning om Sepsis och framtidens diagnostik 

Medverkar från Högskolan i Skövde gör Tove Helldin, Diana Tilevik och Anna-Karin Pernestig. 

KK-stiftelsen

Diana Karlsson och Anna-Karin Pernestig

Logga Unilabs

Tataa logga

Logga BioMerieux

Logga Multi D

Projektledare

World sepsis day

Den 13 september 2018, under World sepsis day, föreläste Helena Enroth (med rubriken "Ökad kännedom om sepsis – livsviktig kunskap!") i Högskolebiblioteket.

Nu kan du se föreläsningen här.

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
Utveckling av multimarkörpaneler för sepsisdiagnostik

Projekttid:
2014-01-01 – 2016-12-31

Finansieras av:
KK-stiftelsen

Andra partners:
Unilabs AB, Skaraborgs sjukhus, TATAA Biocenter AB, bioMérieux Sweden AB, MultiDAnalyses AB

Medverkande forskare

Mikael Kubista, Prof.

Robert Sjöback, PhD

Barbara Usener, PhD

Teresa Gunnarsson, PhD

Amin Forootan

Lars Ljungström, Dr

Bernadett Ròzsa, PhD