Utveckling av diagnossystem för sepsis

Detta projekt är ett av flera pågående projekt inom forskningen "Framtida diagnostik av sepsis". Målet är att utveckla tidigare diagnostik vid sepsis i syfte att öka drabbade patienters chans att överleva och med mindre sjukdomskomplikationer.  Forskningen inom "Framtida diagnostik av sepsis" har två fokusområden: i) identifiering av mikroorganismen i blodet hos den septiska patienten och ii) identifiering av den septiska patienten genom mätning av biomarkörer i patientens blod. Gemensamt för dessa fokusområden är att diagnostiken ska vara patientnära. Detta projekt fokuserar på fokusområde ii).

Sepsis, även kallat blodförgiftning, är ett livshotande tillstånd som uppträder i kroppen som svar på en svår infektion. Sjukdomstillståndet uppstår vanligen snabbt, ibland på bara några timmar. Diagnosen är dock ofta svår att ställa, eftersom symtomen på sepsis ofta är diffusa vilket gör att tillståndet i början är rätt svårt att skilja från mer beskedliga tillstånd som till exempel matförgiftning eller influensa. Då varje timmes fördröjning av antibiotikabehandling ökar risken för dödsfall, är det viktigt att snabbt kunna diagnosticera drabbade patienter. Med dagens traditionella diagnostik kan det ta 12-72 timmar innan läkaren får veta vilken bakterie som orsakade sepsis. Behovet av snabbare diagnos och bättre förståelse för sjukdomsprocessen är därför stor.

Vi vill ge läkaren möjlighet att tidigt och snabbt identifiera den septiska patienten - och därmed rädda liv. Genom avancerad databehandling av storskalig data identifierar vi profiler av biologiska och kliniska markörer - biomarkörer – som är unika för den septiska patienten. Detta kommer implementeras i ett digitalt kliniskt beslutsstödsystem och ge vården möjlighet till tidigare diagnostik av sepsis.

Denna forskning bedrivs i ett nära samarbete mellan Infektionskliniken på Skaraborgs sjukhus, det kliniska laboratoriet på Skaraborgs sjukhus Unilabs AB, Högskolan i Skövde och ett antal företag i den medicintekniska branschen, QIAGEN AB, TATAA Biocenter AB och bioMérieux Sverige AB.

Se föreläsning om Sepsis och framtidens diagnostik 

Medverkar från Högskolan i Skövde gör Tove Helldin, Diana Tilevik och Anna-Karin Pernestig. 

KK-stiftelsen

Diana Karlsson och Anna-Karin Pernestig

Logotyp Biomérieux

                 Logotyp Qiagen

Unilabs logotyp

Tataabiocenter logotyp

Skaraborgs sjukhus logotyp

Projektledare

World sepsis day

Den 13 september 2018, under World sepsis day, föreläste Helena Enroth (med rubriken "Ökad kännedom om sepsis – livsviktig kunskap!") i Högskolebiblioteket.

Nu kan du se föreläsningen här.

Medverkande forskare

Tove Helldin
Biträdande lektor i informationsteknologi
Institutionen för informationsteknologi
tove.helldin@his.se
Telefon: 0500-448383

Sanja Jurcevic
Biträdande lektor i Systembiologi
Institutionen i biovetenskap
sanja.jurcevic@his.se
Telefon 0500-448647

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
Utveckling av diagnossystem för sepsis

Projekttid:
2016-10-01 – 2019-09-31

Finansieras av:
KK-stiftelsen

Andra partners: 
Skaraborgs sjukhus – Infektionskliniken, Unilabs AB, TATAA Biocenter AB, QIAGEN AB, och bioMérieux Sverige AB.