Utvalda projekt

Vid avdelningen för kognitiv neurovetenskap och filosofi pågår det ständigt ett flertal forskningsprojekt av olika storlek och med olika bakomliggande syfte. Här nedanför ges en inblick i några utvalda projekt. Om du önskar få veta mer om något specifikt projekt är du välkommen att ta kontakt med projektansvarig.

Sömn och drömmar

Forskaren Antti Revonsuo leder forskningsgruppen the Consciousness Research Group vid centret för kognitiv neurovetenskap, Åbo Universitet, Finland. Nyligen har han varit ansvarig för två projekt som genomförts: "Neurophilosophy of Consciousness" (2006-2010) och "Neuroscience of Brainreading" (2008-2011). I dessa projekt studerades neurala mekanismer hos alternativa medvetandetillstånd och då framför allt drömmar. Vidare, handleder Antti även tre andra projekt där sömn, drömmar, mardrömmar, och andra alternativa medvetandetillstånd studeras (doktorander bl.a. Pilleriin Sikka).

Hypnos

Det råder en teoretisk debatt inom forskningsfältet hypnos där vissa forskare hävdar att visuella hallucinationer i samband med hypnos bäst förklaras genom att de anses vara en form av aktiv målinriktad visualisering, medan andra hävdar att de är automatiska företeelser. Forskaren Sakari Kallio leder vid Högskolan i Skövde ett projekt som syftar till att skapa klarhet i denna debatt. De fenomen som uppstår under hypnos går att studera genom att mäta hjärnans aktivitet och med modern teknologi kan denna aktivering sedan registreras, visualiseras och analyseras. Utifrån detta, har projektet hittills bidragit till debatten med upptäckten av förändringar i funktionella nätverk i kortex associerade med hypnos, samt det första rapporterade beteendeverifierade hypnotiska tillståndet i ett hypnotiskt virtuos.

Empati

Forskarna Judith Annet, Stefan Berglund och Oskar MacGregor samarbetar i ett projekt där empati studeras utifrån ett förhållningssätt som fokuserar både på neuroetik och på kognitiv neurovetenskap. Projektets intention är dels att konceptualisera empati utifrån grundläggande hjärnforskning kopplat till socialt beteende och dels att presentera ett teoretiskt ramverk för framtida empirisk forskning inom området. Tillvägagångssättet inom projektet handlar i första hand om studier där prosociala dataspel används för att se hur dessa är relaterade till prosocialt beteende som i sin tur bygger på olika aspekter av empati. Delar av projektet är redan preliminärt accepterade för publikation.

 

Kontakt