Styrgrupp och professorer

Följande personer utgör styrgruppen för Forskningscentrum i systembiologi:

Styrgrupp för systembiologi

Ordf. Zelmina Lubovac, lektor i bioinformatik
Maria Algerin, lektor i biovetenskap
Anna-Karin Pernestig, lektor i molekylärbiologi
Sakari Kallio, Bitr. professor i kognitiv neurovetenskap
Jane Synnergren, Bitr. professor i bioinformatik
Tomas Jonsson, professor i biovetenskap med inriktning ekologi

Professorer inom systembiologi

Abul Mandal - molekylärbiologi
Antti Revonsuo - kognitionsvetenskap
Tomas Jonsson - biovetenskap