Vävnadsteknik för tillverkning av transplantat

Vävnadsteknik för tillverkning av transplantat (TransTissuE) är ett samarbetsprojekt mellan högskolan i Skövde, VERIGRAFT och XVIVO. Projektet syftar till att utveckla metoder och strategier för att optimera tillverkningen av individanpassade kärltransplantat.

Dessa transplantat produceras genom att avlägsna cellerna, decellularisera (DC), från donerade blodkärl men bevara de funktionella och strukturella egenskaperna av den extracellulära matrisen (ECM). Därefter, tillämpar man en recellulariserings (RC) procedur för att förse den ECM med den mottagande patientens egna celler samt andra komponenter från patientens blod (Figur 1). Härmed sker en modifiering av immunsystemet som minskar risken för avstötningen av implantatet. Men det behövs kunskap kring hur denna process kan styras. Genom att generera storskaliga data och tillämpa omfattande dataanalys, har TransTissue som målsättning att använda modifieringsmetoden för att öka förståelsen kring hur risken för avstötning av implantat kan minskas.

Projektet ska analysera storskaliga proteomics- och transcriptomics dataset från olika tidpunkter under DC och RC proceduren (Figur 2). Dessa dataset kommer att analyseras med avancerade dataanalysmetoder såsom exempelvis maskininlärningstekniker, för att studera betydelsefulla mekanismer av immunsystems modifiering och undersöka hur avstötning av vävnadstransplantat kan minskas. Inom projektet kommer också biomarkörer för beslutstödssystem för kvalitetskontroller av RC och DC processer att identifieras.

Resultat från projektet förväntas bidra till utvecklingen av transplantat med lägre risk för avstötning och därmed förbättra behandlingen av patienter med skadade blodkärl.

 

Projektledare

Nidal Ghosheh
Postdoktor
Institutionen för biovetenskap
nidal.ghosheh@his.se

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn
Vävnadsteknik för tillverkning av transplantat

Projekttid
2019-04-01 - 2021-03-31

Finansieras av
KK-Stiftelsen

Andra partners
VERIGRAFT AB, XVIVO AB

Medverkande forskare

Nidal Ghosheh
Postdoktor HS

Jane Synnergren
Biträdande Professor HS

Benjamin Ulfengren
Biträdande Lektor HS

Petter Björquist
VD VERIGRAFT

Raimund Streil
CTO VERIGRAFT

Lachmi Jenndahl
vävnadsingenjör VERIGRAFT

Annelie Sigvardsson
Intellectual Property Manager and R&D Projektledare, XVIVO Perfusion