AlgorOmics – Bioinformatiska algoritmer för integrerad analys och visualisering av omics-data

Huvudsyftet med detta projekt är att utveckla och implementera algoritmer för integration, visualisering och analys av storskaliga omics-data, med tillämpningar i stamcellsdifferentiering och läkemedelsutveckling.

Integrering av omicsdata är komplicerat och omfattar många viktiga och olösta utmaningar, såsom konsolidering av data i publika databaser, integrering av data från olika plattformar, organismer och datatyper, samt standardisering av processflöden och visualisering av data och resultat som underlättar biologiska insikter och leder till ny kunskap. De algoritmer som utvecklas inom detta projekt adresserar dessa utmaningar och leder till nya metoder för identifiering av biomarkörer och explorativ analys av multi-omics-data.

Projektet förväntas resultera i såväl innovativa algoritmer som nya biomarkörkandidater, vilka identifierats genom tillämpningen av dessa algoritmer på olika biomedicinska data som genererats i projekt.

 

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
AlgorOmics – Bioinformatiska algoritmer för integrerad analys och visualisering av omics-data

Projekttid:
2017-04-01 till 2020-03-31

Finansieras av:
KK-stiftelsen, Högskolan i Skövde, AstraZeneca, Takara Bio Europe

Andra partners:
AstraZeneca, Takara Bio Europe

Medverkande forskare

Benjamin Ulfenborg, PhD
Jane Synnergren, Biträndade professor
Peter Sartipy, adjungerad professor
Sepide Hagvall, adjungerad professor