Fysik och matematik

Forskningsgruppen bedriver forskning inom matematisk teori och matematisk modellering. Gruppens mål är att vidareutveckla det lokala forskningssamarbetet både i och utanför gruppen, samt att bedriva ett nationellt och internationellt samarbete. Forskningsexpertis finns inom algebra, geometri, kombinatorik, dynamiska system och starkt korrelerade system, samt i matematisk modellering främst inom materialfysik och datavetenskap. 

Gå på vårt seminarium i tillämpad matematik!

Länk till seminarium

Ta en titt på vår matematiska problembank för ingenjörer:

Länk till problembank

Forskningsgruppen Fysik och matematik