Om Virtual Engineering

Inom forskningsmiljön Virtual Engineering arbetar forskare med tillämpad forskning där det gäller att öka kunskapen kring utveckling och användning av datorbaserade virtuella modeller med fokus på utveckling av produkter, processer och system.