Nya drivlinor kräver snabb omställning för fordonsindustrin

Den svenska fordonsindustrin står inför en stor utmaning när antalet hybridfordon och elektriskt framdrivna fordon ökar. Målet med det här projektet är att skapa förutsättningar för att industrin snabbt ska kunna ställa om processer, system och kompetens kopplat till elektroniska drivlinor.

Styrgruppen för projektet Nästa generations drivlineproduktion

Delar av styrgruppen framför projekttavlan. Från vänster: Björn Carlsten, Volvo, Lars Tööj, IDC, Anette Karltun, JU, Leif Pehrson, HIS, Stefan Ericson, HIS; Carin Rösiö, JU och Martin Andersson, ÅF. 

Vägtrafiken har en avsevärd miljöpåverkan genom utsläpp av försurande, gödande och ozonbildande ämnen och har dessutom en negativ effekt på människors hälsa. Stora utsläpp av koldioxid har dessutom en betydande inverkan på växthuseffekten. Kraven på begränsning av utsläpp från fordon med förbränningsmotorer skärps därför kraftigt. Utvecklingen går alltmer emot olika former av elektriskt framdrivna fordon, initialt med en ökad andel hybridisering och på sikt en allt större andel elbilar.

Teknikskifte
Det är fullt möjligt, till och med sannolikt, att vi närmar oss ett teknikskifte från förbränningsmotorer till elektriska drivlinor. Detta kommer att kräva stora insatser inom svensk fordonsindustri, inklusive en beredskap att kunna ställa om produktionen till andra produkter än de som tillverkas idag.

I projektet Nästa generations drivlineproduktion skapas lösningar för att långsiktigt säkra en effektiv och hållbar produktion av elektriska drivlinor i Sverige. Lösningen består i huvudsak av snabb utvecklingsmetodik, rekonfigurerbar produktion och virtuell produktionsutveckling.

 

Projektledare

Lotten Svensson.
Lotten Svensson
, projektledare för Högskolan i Skövde
Institutionen för ingenjörsvetenskap

E-post: lotten.svensson@his.se
Arbete: 0500-448713
Rum: PA220B

Leif Pehrsson.
Leif Pehrsson
, projektledare för teknikdelen
Institutionen för ingenjörsvetenskap

E-post: leif.pehrsson@his.se
Arbete: 0500-448542

Projektet i korthet

PROJEKTTID:
Steg 1: 2017-04-05 – 2018-01-18
Steg 2: 2018-05-23 – 2020-08-27

BUDGET:
Steg 1: 1 075 000 SEK
Steg 2: 9 526 000 SEK

FINANSIERAD AV:
Vinnova – Utmaningsdriven innovation

PROJEKT PARTNERS:
• IDC West Sweden AB
• LEAX GROUP AB
• Lunds universitet
• Tekniska Högskolan i Jönköping
• Volvo Lastvagnar Aktiebolag
• Volvo Personvagnar Aktiebolag
• XYLEM WATER SOLUTIONS MANUFACTURING AB
• ÅF-INDUSTRY AB 

Medverkande forskare:
• Amos Ng, Professor
• Leif Pehrsson, PhD
• Stefan Ericson, PhD