SPOTon

Ett av de viktigaste målen för varje värdekedja är att liera mål, både på strategiska, taktiska och operativa, samt på olika nivåer, dvs. produktion-, fabrik- eller leveranskedjan, så att de är lierade mot ett gemensamt mål - att t.ex. öka effektivitet och lönsamhet i den totala tillverkningskedjan.

SPOTon är ett tvåårigt forskningsprojekt som syftar till att hjälpa industrin med beslutsstöd på olika nivåer; allt från produktionslinjenivå till hel fabrik och försörjningskedja. De centrala frågeställningarna i forskningsprojektet är att med hjälp av simulering och optimering inte bara hitta de optimala körsätten för de olika nivåerna i värdekedjan utan också integrerar dessa nivåer samt liera KPI:er genom nivåerna.

 

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
Strategic Production Optimization Techniques on Network level (SPOTon)

Projekttid:
2016-06-01 – 2018-06-01

Finansieras av: 
KK-stiftelsen

Budget:
2,87 MSEK

Partners:
-Högskolan i Skövde
-Volvo Cars
-Svenska Lantägg