TWIN

TWIN är ett treårigt projekt som syftar till att utveckla en holistisk lösning för att integrera en simulerad tvilling under automationssystemets hela livscykel.

Genom en sådan lösning kan Virtual Commission göras i alla steg i systemets livscykel. Baserat på den simulerande tvillingen är det enkelt och kostnadseffektivt att utvärdera förändringar, göra förbättringar, och utbilda operatörer vid  förändringar i produktionsanläggningen eller nya produkter introduceras. Detta hjälper företagen att vara konkurrenskraftiga på en global och snabbt föränderlig marknad samt att möta de utmaningar som kommer i och med den fjärde industriella revolutionen.

Twin Project

 

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
TWIN

Projekttid:
2017-04-01 – 2020-03-31

Finansieras av: 
KK-stiftelsen

Budget:
7,8 MSEK

Partners:
-Högskolan i Skövde
-Leax Arkivator AB
-Goodtech solutions 
-Projektengagemang