YOU2

YOU2 är ett treårigt forskningsprojekt som fokuserar på utveckling av IT-verktyg för framtidens industriella operatörer. De centrala forskningsfrågor i projektet berör insamling av stora datamängder, intelligent bearbetning av datan, automatiska optimeringar i real-tid och utformning av användargränssnitt för nya teknologier så som smarta glasögon. Arbetet i projektet bedrivs i nära samverkan med industriella partners och kännetecknas av prototyputveckling med sikte på de högre TRL-nivåerna.

                              

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
Young Operator2020 (YOU2)

Projekttid:
2014-04-01 – 2017-09-30

Finansieras av: 
KK-stiftelsen

Budget:
18 MSEK

Partners:
-Högskolan i Skövde
-Volvo Cars
-Volvo GTO
-Daloc
-Swegon
-Vici Industrier