Nyhetsbrev juli 2019

Efter en intensiv vår går nu projektet in i en fas där det är dags att sprida resultat och låta andra ta del av nya kunskaper och erfarenheter.

Leif Pehrsson och Lotten SvenssonLeif Pehrsson och Lotten Svensson.

En del i detta är kompetensutveckling. Under hösten startade en utbildning på Tekniska Högskolan i Jönköping om konfigurerbarhet, för anställda inom tillverkningsindustrin som vill lära sig mer om flexibla om anpassningsbara produktionslösningar. Kursen ges även i höst. En behovsinventering har gjort och till våren 2020 kommer troligen nya pilotutbildningar att starta inom områden där kompetensutveckling behövs.

Utbildningen har fokus på agila produktionslösningar, något som är en nödvändighet om tillverkningen ska kunna ändras snabbt efter att kraven ändras. Det agila arbetssättet är något som genomsyrar hela projektet, där vi har regelbundna avstämningar och olika sprinter, det vill säga tidsbestämda perioder av utveckling.

I maj deltog vi på Produktionstekniska dagen på ASSAR, där projektgruppen hade möte och även deltog i programmet. Leif Pehrsson pratade om att leda snabb förändring och Tehseen Aslam pratade om rekonfigurerbar produktion som en nyckel till att hantera förändringar.

Lotten Svensson har tagit över projektledarrollen från högskolans sida och kommer att ingå i en projektledarkommitté tillsammans med Leif Pehrsson.

 Här hittar du mer information om projektet:

https://www.his.se/Forskning/Virtual-Engineering/Production-and-automation-engineering/Produktion-av-nasta-generations-drivlinor-i-Sverige/