Wei Wang prisas för forskning

Wei Wang, biträdande lektor inom automatiseringsteknik på Institutionen för Ingenjörsvetenskap, har fått Best Paper Award, på den internationella konferensen ICMR 2019 Conference i Belfast. -Jag känner mig stolt, säger han.

The International Conference on Manufacturing Research, ICMR, är en årlig konferens inom produktionsforskning som anordnas av UK University Manufacturing and Engineering Advisory Committee (COMEH). Wei Wang tilldelades Best Paper Bronze Award för sin forskning inom människa-robotsamarbete.

- Jag känner mig stolt och begeistrad, eftersom det är min första prisade artikel, säger han.

I projektet har man tittat på hur flexibiliteten kan öka i en produktionslinje när allt fler människor är involverade i produktion tillsammans med robotar. Det handlar om vilka uppgifter som ska utföras av människor och vilka som ska göras av robotar, genom att också ta hänsyn till ergonomi och försöka hitta en balans mellan produktion och ergonomiska utmaningar vid manuell hantering av komponenter.

Det specifika forskningsprojektet EU SYMBIO-TIC har precis avslutats, men Wei Wang är intresserad av att fortsätta.

- Vi vill fortfarande gräva djupare i området, innan vi överför det till den riktiga produktionen, säger Wei Wang.

Han konstaterar också att den hyllade forskningsartikeln på ICMR har bidragit ännu mer till viljan att fortsätta inom området, med stöttning av VF-KDO-forskning.

- Det inspirerar mig till att fortsätta.

September 2019

Wei Wang får utmärkelsen av Dr. Fayyaz Rehman, medlem i Consortium of UK University Manufacturing and Engineering (COMEH) Advisory Committee.

Wei Wang får utmärkelsen av Dr. Fayyaz Rehman, medlem i Consortium of UK University Manufacturing and Engineering (COMEH) Advisory Committee.