Virtual driver

Inom forskningsprojektet utvecklas ett ergonomisimuleringsverktyg som bidrar till ökad kundfokusering, effektivitet och precision vid utveckling av personbilar och lastbilar.

Allmänt om projektet

Mer information finns på den engelska sidan.

 

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
Virtual Driver

Projekttid:
1 febr 2015 till 31 jan 2016

Finansieras av:
KK-Stiftelsen, deltagande företag och Högskolan i Skövde

Andra partners:
Volvo Technology, Volvo Cars, Scania, Fraunhofer-Chalmers centrum för industrimatematik (FCC) och Högskolan i Skövde.

Medverkande forskare

Peter Mårdberg (HiS, FCC), Forskare

Niclas Delfs (FCC), Forskare

Erik Brolin (HiS/Chalmers), Doktorand

Johan S Carlson (FCC), Doktor

Robert Bohlin (FCC), Doktor

Dan Högberg (HiS), Biträdande professor

Lars Hanson (Scania/HiS), Professor