Virtual Manufacturing Processes

Gruppens arbete fokuserar på att kunna modellera och simulera bearbetningsprocessen. Detta blir alltmer angeläget då utvecklingstiden och kostnaderna för att ta fram nya produkter och processer måste minska och många företag behöver nya metoder och strategier för att vara konkurrenskraftiga på en global marknad. Modellering och simulering möjliggör detta om de är tillräckligt bra. I och med att datorerna blir kraftfullare kan modellerna göras mer avancerade och efterlikna den process som äger rum i verkligheten.

Gruppen både använder och utvecklar modeller för de mer traditionella processerna somt ex. svarvning, fräsning, borrning etc. Vi använder oss av finita elementmetoden (FEM) för våra simuleringsmodeller då vi studerar skärprocessen. Med denna metod kan vi t ex. bestämma hur skärdata skall sättas för att minimera nötning, välja lämpligt skär etc. utan att vi gör en mängd tester och experiment. Vi kan alltså reducera antalet test.

Gruppen arbetar främst med att ta fram bra simuleringsmodeller som kan beskriva vad som händer i en verklig industriell process. För detta krävs god insikt om den fysik som styr bearbetningsprocessen. Bearbetning är en mycket komplex process då det är kopplat mekanisk-termiskt problem med extrema töjningar och töjningshastigheter som sker under höga temperaturer. Ofta introduceras vibrationer som påverkar processen och det kan vara viktigt att ta hänsyn till detta. Detta gör arbetet extremt utmanande och mycket forsknings utförs inom detta område runt om i världen.

Virtual Manufacturing Processes.

Kontakt

Forskningsgruppen

Ulf Stigh, professor
Svante Alfredsson, biträdande professor
Tobias Andersson, lektor
Daniel Svensson, lektor