CCRAAAFFFTING - Resilient betalningssystem

Creating Collaborative Resilience Awareness, Analysis and Action for Finance, Food and Fuel Systems in INteractive Games (CCRAAAFFFTING)

När ett IT fel eller en naturkatastrof slår ut betalningssystemet, när börsen kraschar eller när svenska valutan rasar pga. politiska oroligheter eller krig, har en kris i den ekonomiska infrastrukturen nästan direkt följdkonsekvenser för till exempel transportsektorn eller livsmedelsförsörjningen. När bankkortet inte fungerar kan vi inte handla mat och kan lastbilarna som ska transportera maten till livsmedelsaffären inte tanka drivmedel. Hur ska beslutsfattare på olika nivåer i de tre sektorer gemensamt klara de utmaningarna som de då ställs inför?

Projektet CCRAAAFFFTING ska i perioden 2016-2020 samla beslutsfattare som representerar betalningssystemet, transportsektorn och livsmedelsförsörjningssektorn i 30 rollspel där de tillsammans ska upptäcka hur kriser som slår ut deras sektorer samtidigt kan hanteras, och hur de olika sektorerna genom gemensamma åtgärder snabbt och kraftfullt kan återhämta sig. I rollspelen kommer deltagarna under en heldag gemensamt analysera olika situationer från ett helhetsperspektiv och föreslå beslut där de tar hänsyn till varandras intressen. Besluten matas varje gång in i en datorsimulering som återger vad de samlade effekterna av besluten blir på stor skala (i hela Sverige) efter en viss tidsperiod (några dagar eller veckor beroende på scenariot som spelas). Deltagarna får omgående resultaten och tar sedan ställning till den nya situationen. På det sättet spelas ett skeende med ett flertal beslutsrundor och lär deltagarna mer och mer om varandras beteende och systemets komplexitet i stort.

Kombinationen av rollspelssimulering och datorsimulering är ett forskningsområde där styrkorna med båda simuleringsformer försöks utnyttjas. Genom rollspelssimulering kan de verkliga aktörerna bli en del av simuleringen, som gör simuleringen mer genuint. Genom datorsimulering ka n effekterna av besluten på större skala och över längre tid snabbt analyseras och visualiseras.

Projektet CCRAAAFFFTING är ett samarbete mellan forskare från Mittuniversitet, Linköpings universitet, Högskolan i Skövde och företaget Combitech. De olika partner kompletterar varandra med var sin spetskompetens.

De viktigaste förväntade resultat av projektet är:

  • Konkreta råd och tips för respektive samhällssektor (betalningssystem, transportsektorn, livsmedelsförsörjningen) vilka typ av åtgärder är gynnsam för en snabb återhämtning
  • En djupare förståelse för hur kollektiv resiliens (återhämtningsförmåga) kan utvecklas (även i andra sektorer)
  • En djupare förståelse för hur datorsimulering och rollspelssimulering kan kombineras

För mer information, prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skriv in din mailadress och klicka på prenumerera

 

Publikationer

Laere, J. van, Johansson, B.J.E, Olsson, L. & Määttä, P.(2019). Mitigating Escalation of Cascading Effects of a Payment Disruption across other Critical Infrastructures: Lessons Learned in 15 Simulation-Games. Proceedings of the 14 International Conference on Critical Information Infrastructures  Security (CRITIS 2019), 23-25 September, Linköping, Sweden.

Laere, J. van, Ibrahim, O., Larsson, A., Berggren, P., Davis, J. (2019). Iterative Game Design to develop collective critical infrastructure resilience. Proceedings of the International Simulation and Gaming Association’s conference (ISAGA), Warsawa, Polen, 26-30 Aug 2019.

Lennerholt, C., & Laere, J. van (2019). Data Access and Data Quality Challenges of Self Service Business Intelligence. Proceedings of the 27th European Conference on Information Systems (ECIS). Association for Information Systems.

Berggren, P., Lundberg, M., van Laere, J., & Johansson, B. J. E. (2019). Community resilience towards disruptions in the payment system. Proceedings of the 16th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management (ISCRAM), 16, pp. 1070–1076. Valencia, Spain: ISCRAM.

Jaber, A., Johansson, B. J. E., Bergsten, L., van Laere, J., & Berggren, P. (2019). Evaluating the observation protocol of the Team Resilience Assessment Method for Simulation (TRAMS). Proceedings of the 16th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management (ISCRAM), 16, pp. 218–229. Valencia, Spain: ISCRAM.

Laere J. van, Johansson, B.J.E, Ibrahim O, Olsson, L, Lindqwister, T. (2019), Exploring collective critical infrastructure resilience for payment disruptions, Åre Risk Event, 26-28 March 2019, Åre, Sweden

Berggren, P., Laere, J. van, and Johansson, B.J.E. (2018). Using a mixed-methods assessment approach in a gaming-simulation environment to increase resilience, in: Proceedings of the 36th European Conference on Cognitive Ergonomics (ECCE 2018), ACM Digital Library, 1-4.

Laere, J. van, Berggren, P., Ibrahim, O., Larsson, A. and Kallin, S. (2018). A simulation-game to explore collective critical infrastructure resilience. In: Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World: Proceedings of ESREL 2018, June 17-21, 2018, Trondheim, Norway / [ed] S. Haugen, A. Barros, C. van Gulijk, T. Kongsvik, J. Vinnem, London: CRC Press, 2018, p. 1305-1312 (fulltext open access)

Johansson, B., Berggren, P., van Laere, J. (2018). Evaluating Team Resilience in Simulator-Based Crisis Management Training. Proceedings of the 15th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management (ISCRAM2018), Rochester, NY, USA, 20-23 May 2018, p. 914-923 (fulltext open access)

Johansson, B., Jaber, A., van Laere, J. (2018). The lack of preparedness for payment disruptions in local community core businesses, Proceedings of the 15th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management (ISCRAM2018), Rochester, NY, USA, 20-23 May 2018, p. 904-913

Laere, J. van, Ibrahim, O., Larsson, A., Olsson, L., Johansson, B., Gustavsson P. (2018). Analyzing the implications of design choices in existing simulation-games for critical infrastructure resilience,. In: Lukosch H., Bekebrede G., Kortmann R. (eds) Simulation Gaming. Applications for Sustainable Cities and Smart Infrastructures. ISAGA 2017. Lecture Notes in Computer Science, vol 10825. Springer, Cham, p. 15-23. (please contact us for a copy)

Lennerholt, C., Laere, J. van and Söderström, E. (2018). Implementation challenges of Self Service Business Intelligence: A literature review. Proceedings of HICSS-51, the 51st Hawaii International Conference on System Sciences, Big Island, Hawaii, 3-6 January 2018. (fulltext open access)

Larsson, A., Ibrahim, O., Olsson, L., van Laere, J. (2017). Agent Based Simulation of a Payment System for Resilience Assessments. Proceedings of the International Conference in Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), Singapore, 10-13 December 2017, p. 314-318, IEEE, 2017. (please contact us for a copy)

Johansson, B., van Laere, J., Berggren, P. (2017). Using simulation games to Assess critical infrastructure resilience in case of payment disruptions. Proceedings of the 7th Resilience Engingeering Association (REA) Symposium, Liege, Belgium, 26-29 June 2017. (fulltext open access)

Laere, J. van, Berggren, P., Gustavsson, P., Ibrahim, O., Johansson, B., Larsson, A., Lindqwister, T, Olsson, L. and Wiberg, C. (2017). Challenges for critical infrastructure resilience : cascading effects of payment system disruptions, Proceedings of the 14th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management (ISCRAM2017), Albi, France, 21-24 May 2017, vol. 14, pp. 281–292. (fulltext open access)

betalsystem påverkar andra sektorer

Störningar i betalsystemet påverkar handeln, transporter, drivmedelsförsörjning och livsmedelsdistribution.

 

rollspelssimulering och datorsimulering kombineras

Rollspel och datorsimulering kombineras för att studera olika aspekter av systemet.

Projektledare

Joeri van Laere
Lektor i datavetenskap
Institutionen för informationsteknologi
joeri.van.laere@his.se
Telefon: 070-5594895

Blogg

Följa forskningen i bloggen: 
Om betalsystemet kraschar

Dokument att ladda ner

Faktablad - sammanfattning av projektet på 1 sida

Projektplan (8 sidor på engelska)

Workshop med samhällsaktörer 24 november 2016 (presentation)

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
Creating Collaborative Resilience Awareness, Analysis and Action for Finance, Food and Fuel Systems in INteractive Games (CCRAAAFFFTING)

Projekttid:
2016-2020

Finansieras av:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (www.msb.se)

Andra partners:
Mittuniversitet, Linköpings universitet, Combitech

Medverkande forskare

Joeri van Laere, projektledare, Högskolan i Skövde

Christian Lennerholt, Högskolan i Skövde

Aron Larsson, Mittuniversitet

Leif Olsson, Mittuniversitet

Osama Ibrahim, Stockholm universitet

Peter Berggren, Linköpings universitet

Björn Johansson, Linköpings universitet

Christer Wiberg, Combitech

Towe Lindqwister, Combitech

Susanne Kallin, Combitech