Open Model Initiative

Erasmus+ projektet OMI (Open Model Initiative) har som mål att skapa undervisningsmaterial och en modelleringsmiljö för företagsmodellering som ska användas för master- och forskarutbildning i Europa. Högskolan i Skövdes roll är att undersöka tekniker för avancerad metamodellering och kontroll av modelleringsverktyget.

OMI omfattar forskare från hela Europa, som samlas en gång om året för ett tvåveckors seminarium om företagsmodellering. Intresserade masterstudenter och doktorander kan ansöka om stipendium för seminariet.

Projektet slutade i augusti 2017 men det kommer att fortsättas som en del av NEMO sommarskola, se http://nemo.omilab.org/

 

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
Open Model Initiative

Projekttid:
2015 - 2017

Finansieras av:
Europeiska kommissionen, Erasmus+

Andra partners:
Universität Wien, Österrike

Medverkande forskare

Manfred Jeusfeld, lektor i datavetenskap