Tidigare projekt

Forskningsgruppen har lett och/eller deltagit i många lokala, regionala, nationella och internationella projekt. På den här sidan presenterar vi exempel på tidigare projekt.