Ju mer förberedd du är desto bättre klarar du av krissituationen!

Högskolan i Skövde har sedan 2005 byggt upp ett kristeam kring kommunal krisövning och hantering av information i krislägen. Nu har din organisation möjlighet att ta del av vår kompetens.

I början av en kris är det viktigt att kunna agera snabbt och vara väl införstådd med situationens krav. En bra förberedelse, även mentalt, ökar chansen att vända trenden, och i bästa fall helt undvika en negativ utveckling.

När en kris uppstår i kommunen så ligger problemet ofta i att farorna upptäcks för sent och att man då står villrådig. En kommun som haft krisövningar är bättre rustad den dagen krisen inträffar, och kan snabbare vidta rätt åtgärder.

Utbildning inom krishantering

Utifrån lokalkännedom erbjuder vi utbildning och övningstillfällen med god kvalitet, anpassade efter era behov. Utbildningen ger värdefull insikt i förhållanden som råder före, under och efter en kris. Vi erbjuder även ett användbart ramverk för ett fortsatt krisplaneringsarbete i din organisation.

Vi kommer gärna till din kommun och organisation för att diskutera hur våra tjänster kan stödja utvecklingen av krisberedskapen hos er. Kontakta Joeri van Laere för att boka ett första samtal.

Vill du veta mer om nedstående tjänster var vänlig följ länkarna:

Coachning vid krisövning

Utvärdering av skarpa krishändelser

 

Kontakt