Övningstillfälle: Coachning vid krisövning

Vad är centralt för din organisation? Med erfarenhet från ett stort antal krisövningar i regionen, erbjuder vi coachning vid krisövningar i din organisation. Övningstillfällena kan bestå av seminarier och/eller rollspel vid en simulerad kris.

Ett övningstillfälle kan ta upp exempelvis:

 • Vad menas med en kris och hur utvecklas den? 
 • Vad gör att en kris utvecklas till det värsta scenariot, och hur kan man hantera händelsen så att det inte blir en kris?  
 • Varför behövs en krisplan, och vad ska ingå i planen? 
 • Hur tar man fram kort- och långsiktiga krisplaner? 
 • Krisplanens Vem, Var, När och Hur? 
 • Hur bildar man en bra krisstab? 
 • Hur får man rätt person på rätt plats i krisorganisationen? 
 • Vilka stressfaktorer uppstår vid en krissituation, och hur hanterar man stressen?
 • Hur tar man fram en relevant lägesbild?
 • Hur skapar man en bra krishandbok? 
 • Vilka är organisationens strategiska nyckelområden?
 • Debriefing – vad är det? 
 • Hur lär man sig att hantera media och dess roll och arbetssätt vid kriser? 

…eller andra aspekter av krishantering som behöver övas i din organisation!

Vi erbjuder våran kompetens mot en timkostnad. För en snabb enkel offrering var vänlig kontakta Joeri van Laere. Vid brådskande uppdrag, ring 070-5594895.

 

Kontakt