Utvärdering av krishändelser

När din kommun eller organisation drabbas av en händelse som kan utveckla sig till en kris kan vi under själva händelsen bidra med coachning eller efter händelsen stödja utvärderingsprocessen. Det är lika viktigt (eller ännu viktigare) att observera, coacha och utvärdera under och efter en skarp händelse än under en övning.

Precis som vid Coachning vid krisövning erbjuder vi vår kompetens mot en timkostnad. För en snabb enkel offrering var vänlig kontakta . Vid brådskande uppdrag ring 070-5594895.

 

Kontakt