Agera kraftfullt

För att möta och bromsa ett eskalerande krishändelseförlopp krävs snabba och kraftiga åtgärder. Fastna inte i för långa överväganden - fatta beslut och verkställ.

Ta snabba beslut efter korta samråd

Grubbla inte för mycket på vad du ska göra. Visst ska du tänka till innan du agerar men det är också viktigt med fart i krishanteringen. Samla information, ha kort samråd och ta sedan beslut som verkställs. Därefter går du in i ett nytt varv: samla fakta, ta beslut, agera. Lös krisen bit för bit och fastna inte i en evig analys där du vill lösa allt på en gång och aldrig kommer till agerande.

Bekämpa krisen kraftfullt med många resurser

En kris som underskattas kan eskalera. Tillsätt resurser och ta hellre i för mycket än att du är för försiktig och inte kommer ikapp. Tänk på att krisen började långt innan du ens upptäckte den (se grodan) och att du måste ta i.

Bisonoxen påminner dig

En bisonoxe kliver inte fram försiktigt. Den stormar fram med all sin kraft. Agera som en bisonoxe.