Delegera

En kris är påfrestande, se till att ta vara på all hjälp du kan få. Gör inte allt själv - ge konkreta uppdrag till andra så att de kan stötta dig.

Ensam är inte stark i kris

Det är en ganska typisk fallgrop att du vill göra mycket själv när det är stressigt och mycket som står på spel. Risken är att du kommer drunkna i uppgifter och aldrig hinna ikapp. En bra krisledare sätter andra i arbete och behåller själv översikten (se även Giraffen). Fastna inte i operativa uppgifter - delegera. 

Ta hjälp och involvera andra

Hjälps åt. Någon ska hålla översikt, leda, och dela ut uppgifter till andra. Se till att ta hjälp av så många som det krävs. Ta hellre in för många än för få. Det är lättare att skicka hem personer än att kämpa mot ett snabbt händelseförlopp om ni är för få.

Myrorna påminner dig

Se ett myrsamhälle framför dig. Myrorna är superduktiga på att snabbt fördela uppgifter och åstadkomma mycket tillsammans.