Hitta diamanterna

När du samlar information är det viktigt att sålla och fokusera på det som är väsentlig information för dig.

Drunkna inte i för mycket irrelevant information

När det blir för mycket information kan det lätt hända att du drunknar i alla detaljer. Mer information är inte alltid bättre information. 

Sålla och fokusera på det som är viktigt för dig

Se till att du främst samlar den information som är viktig för dig, ha en medveten sök-strategi. Sålla bort det som inte är relevant och sammanfatta det viktigaste i dina egna ord. 

Skatan påminner dig

Skatan är helt fantastisk på att hitta blinkande föremål. Tänk som skatan - Hitta nålen i höstacken – Hitta informationen som är viktiga för dig.