Informera andra

Andra som berörs av krisen behöver också information. Ge korta konkreta råd för hur de kan skydda sig eller hur de kan hjälpa till.

Ett tydligt budskap skapar lugn

När du samlat information, sållat ut det viktigaste och vidtagit åtgärder är det viktigt att du informerar. Genom din sammanfattning av vad som har hänt och vilka beslut som tagits lugnar du andra. 

Förklara hur andra kan skydda sig eller hjälpa till

Var noggrann med att avsluta din redogörelse med vad andra kan göra, för att skydda sig eller hjälpa till.

Duvan påminner dig

Duvan har använts för att skicka meddelanden och är ofta en symbol för budbärare. Duvan påminner dig att du ska lämna ett budskap till berörda omkring dig.