Larma

Om ni resonerat er fram till att det finns risk för hot, fara eller kris så måste ni omgående larma. Varna de som är i fara. Larma de som ska hjälpa er att lösa krisen.

Vid akut fara eller kris: larma alla berörda

Larma de som är i fara och ge tydliga, korta instruktioner hur de kan skydda sig. Mer detaljerad information kan ges senare (se även Duvan).

Larma de ska hjälpa er att lösa krisen

Ni behöver vara ett sammansatt team för att kunna klara av en ansträngande kris. Dubbelkolla att ditt larm verkligen har uppfattats och tagits på allvar. Gör de som du har sagt?

Larma hellre för ofta än för sällan

Att larma är ingen exakt vetenskap där du enbart ska larma när du är 100% säker att det behövs. Larma hellre för ofta. Ett falskt larm är inget misslyckande utan kan ses som en övning.

Vargen påminner dig

Vargen kommer, vargen kommer. Det är bra att vargen kommer och påminner oss om att vi kan vara i fara och bör agera. Våga larma och ta alltid ett larm på allvar!