Prata om det som är svårt och känsligt

Du som jobbar under en kris känner troligen stor press. När något i gruppen inte fungerar som det ska behöver du snabbt rätta till det. För gruppens trygghet ska det vara högt till tak.

Ta omedelbart upp saker i agerande som inte fungerar

Under en kris har vi inte tid till en dålig dag eller slarv. Alla behöver göra sitt yttersta och ha fullt fokus. Ser du att något viktigt inte flyter på ska det omedelbart rättas till. Ta in en avbytare eller coacha så att situationen förbättras.  

En öppen atmosfär bidrar till egen trygghet

Det ska vara högt i tak för att kunna ta emot kritik och synpunkter. Kritik ska framföras på ett konstruktivt sätt och med respekt för personen i frågan. Alla ska förstå att det är för gruppens bästa som spelare byts ut. Det inte är synd om den som sätts på bänken. 

Elefanten påminner dig

Våga prata om elefanten i rummet. Hela krishanteringen får inte äventyras bara för att det är jobbigt att ta upp det som inte fungerar.