Samla fakta

I en osäker situation kan du inte räkna med att informationen kommer fram till dig. Du behöver vara aktiv och själv söka efter informationen.

En krissituation innebär osäkerhet

En kris är en oväntad händelse och det råder osäkerhet. Konsekvenserna kan bli stora. Osäkerheten kan göra det svårt att förstå vad som händer och vad du ska göra åt det.  

Du måste själv söka information så du förstår vad som pågår

Du kan minska osäkerheten genom att samla information och du behöver själv söka efter den. Hämta information från olika platser och källor så får du en bredare bild och kan fatta mer grundade beslut. Fastna inte i informationssamling - fatta beslut även om osäkerhet kvarstår (se Bisonoxen).

Ekorren påminner dig

En ekorre samlar och samlar. På samma sätt ska du komma ihåg att samla information.