Ta en time-out

Även när det är bråttom under en krishanteringssituation måste man ibland stanna upp. Det kan räcka med en fem till tio minuter lång diskussion. Gör vi rätt saker? Gör vi sakerna rätt?

Även när det är som mest kaotiskt är det viktigt att avsätta tid för reflektion

Om ett handbollsteam kan ta en time-out i sextio sekunder bör även en krisledning kunna stanna upp under en pågående kris. Se det inte som förlorad tid. Belys snarare vilka vinster ni gör genom att stanna upp och tänka till.

Ugglan påminner dig

Ugglan symboliserar vishet. Under en kris handlar inte allt om att samla fakta och ta beslut. Ibland måste man stanna upp, tänka till och vara vis som en uggla.