Vakna

Om du inte märker att en kris är på gång halkar du direkt efter i krishanteringsarbetet, då har du svårt att komma ikapp händelseförloppet. Vakna!

Uppmärksamma tidiga signaler

Det är viktigt att du är uppmärksam på när saker ter sig annorlunda i din vardag. Tänk inte "det är nog inget" utan ta upp händelsen med någon och diskutera. 

Diskutera med andra om ni ska larma

Det är lättare att bolla med någon annan om det du uppmärksammat är så pass allvarligt att ni ska larma - eller om ni tillsammans kan avfärda det som falskt alarm. Våga ta upp till diskussion!

Grodan påminner dig

En groda som kastas i kokande vatten hoppar ur. En groda som ligger i ljummet vatten och kokas upp dör på grund av att den inte märker av den långsamma temperaturförändringen. Var smartare än grodan. Se till att du är uppmärksam och ser krisen komma även om den kommer smygande!