Vila

Krishantering tar mycket kraft. Du behöver vila då och då så att du har fokus och energi för nästa insats. Växla mellan att vila och att agera.

Planera för återhämtning

Bekämpa krisen med allt du har men bränn inte alla dina resurser. En kris kan bli långvarig och ni behöver kunna hålla hela vägen. Därför ska du inte vara ensam, ni behöver vara flera som turas om (se även myrorna).

Turas om att vila upp er

Gör en planering. En grupp jobbar en period mycket intensivt och när gruppen sedan vilar tar nästa gäng över. Ät och sov ordentligt i återhämtningsfasen så du är stark i de aktiva perioderna. 

Björnen påminner er

Björnen sover, björnen sover ... en liten sång som påminner dig om vikten av att vila även mitt under en kris.