Forskningsmiljön informationsteknologi

Forskningsmiljön informationsteknologi täcker ett brett spektrum av områden så som artificiell intelligens, kognitiva/interaktiva system, distribuerade realtidssystem, informationssystem, programvarusystem samt medier, teknik och kultur. Vår forskning fick mycket höga betyg i den forskningsutvärdering som genomfördes 2013 (ARC13).

Forskningsgrupper inom informationsteknologi

 

Distribuerade realtidssystem

Informationssystem

Interaction Lab

Media, Technology and Culture

Skövde Artificial Intelligence Lab

Software Systems Research Group

Kontakt

Professorer inom forskningsmiljön

Anne Persson - datavetenskap
Björn Lundell - datavetenskap
David Vernon - informationsteknologi
Jeremy Rose - informationsteknologi
Jörgen Hansson - informationsteknologi
Manfred Jeusfeld - informationsteknologi
Per Backlund - informationsteknologi
Sten F Andler - datavetenskap
Tom Ziemke - kognitionsvetenskap
Vicenc Torra - informationsteknologi