Perspektiv på informationsteknologi

Forskningen behandlar hur information representeras, bearbetas och kommuniceras i artificiella och naturliga system samt hur informationstekniska system används och utvecklas i syfte att åstadkomma användbara systemlösningar för individ, organisation och/eller samhälle.

Följande perspektiv på informationsteknologi integreras här:

  • datalogiska aspekter: grundläggande teori och metodik för hur information bearbetas, representeras och kommuniceras i datorsystem
  • kognitiva aspekter: hur information bearbetas, representeras och kommuniceras i naturliga system samt hur människor interagerar med olika typer av informationsteknologi
  • sociotekniska aspekter: hur informationstekniska system används och utvecklas i syfte att åstadkomma användbara systemlösningar för individ, organisation eller samhälle.