Interaction Lab

Forskning inom Interaction Lab fokuserar på naturliga och artificiella kognitiva system. Interaction Lab började som en sammanslagning mellan de tidigare forskningsgrupperna InGaMe Lab och COIN (Cognition and Interaction).

Läs mer om forskningen inom Interaction Lab på våra engelska webbsidor.

Läs mer om InGame och forskningen inom dataspel och interaktiv media.

Interaction Lab gruppbild

Kontakt

Forskningsgruppens medlemmar

Full professors
David Vernon
Tom Ziemke

Associate professors
Per Backlund
Serge Thill (also head of the Interaction Lab)

Senior lecturers
Anna-Sofia Alklind Taylor
Boris Duran
Henrik Engström
Paul Hemeren (also head of division)
Mikael Johannesson
Jessica Lindblom
Robert Lowe (docent)
Jana Rambusch
Tarja Susi
Niklas Torstensson

Associate senior lecturers
Erik Billing
Alberto Montebelli
Henrik Svensson

Lecturers
Björn Berg Marklund (deputy)

PhD Students

Erik Lagerstedt
Fernando Bevilacqua
Karl Drejing

Research Engineers
Mikael Lebram