Interaction Lab

Forskning inom Interaction Lab fokuserar på naturliga och artificiella kognitiva system. Interaction Lab började som en sammanslagning mellan de tidigare forskningsgrupperna InGaMe Lab och COIN (Cognition and Interaction).

Läs mer om forskningen inom Interaction Lab på våra engelska webbsidor.

Läs mer om InGame och forskningen inom dataspel och interaktiv media.

Interaction Lab gruppbild