Sociala robotar som hjälpmedel

DREAM är ett stort internationellt forskningsprojekt som startade 2014 och som samordnas av Högskolan i Skövde.

Projektet är finansierat av Europeiska kommissionen med 8 miljoner euro. Målet med forskningsprojektet är att utveckla nästa generations robotförstärkta terapi för barn inom autismspektrat. Detta ska ske genom utveckling av klinisk interaktiv kunskap för robotar som kan arbeta självständigt under övervakning av en psykoterapeut.

Läs mer på projektets webbsidor.

Om projektet i media

På nyteknik.se (2018-04-20)

I TV4:s Nyhetsmorgon (2018-04-05)

P4 Skaraborg  (2014-09-19)

Barn tillsammans med robotar

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
DREAM – Development of Robot-Enhanced therapy for children with AutisM spectrum disorders

Projekttid:
April 2014 - September 2018

Finansieras av:
Europeiska kommissionen

Andra partners:
Vrije Universiteit Brussel
Universitatea Babeş-Bolyai
Plymouth University
University of Portsmouth
De Montfort University
Aldebaran Robotics 

Medverkande forskare

Tom Ziemke, Prof. 

Erik Billing, Dr. 

Julia Rosén, PhD student 

Vipul Nair, PhD student